POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.
 2. Jakie dane osobowe będą przetwarzane, po co i na jakiej podstawie?
  Dane podawane przy rejestracji na stronie www.oficynazwiazekotwarty.pl (adres e-mail) będą przetwarzane w celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego (m.in. umożliwienie podglądu dotychczasowych zamówień). W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych (newsletter), dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o ofercie wydawnictwa, w tym produktach oferowanych przez wydawnictwo i organizowanych przez nie wydarzeniach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy w stanie założyć konta w sklepie internetowym i ewentualnie wysyłać informacji o naszej ofercie na podany adres e-mail. Możliwe jest złożenie zamówienia bez zakładania konta, jednak w takim wypadku nie uzyskasz dostępu do funkcji sklepu dostępnych dla osób zarejestrowanych. Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku:

  • niezbędność przetwarzania danych do prawidłowego świadczenia usług związanych z udostępnieniem dodatkowych funkcji sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),
  • uzasadniony interes administratora, polegający na przedstawieniu informacji o ofercie wydawnictwa, o ile zostanie wyrażona zgoda na wysyłanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   Dane osobowe będą również przetwarzane w celach:
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank („Bank”) w związku z:
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  Dane podawane w trakcie składania zamówienia na stronie www.oficynazwiazekotwarty.pl (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numer NIP, przedmiot zamówienia) będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.oficynazwiazekotwarty.pl, tj. w celu księgowania, skompletowania i wysyłki zamówionych towarów. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i bez nich nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 3. Kto będzie przetwarzał dane osobowe?
  Administratorem danych jest:
  Oficyna Związek Otwarty
  Anna Bal & Katarzyna Kurska s.c.
  ul. Kaliska 5/6, 02-316 Warszawa
  Nip 7010953082
  Regon 384725524
 4. ak długo będą przetwarzane dane?
  Dane podane przy rejestracji będziemy przetwarzali do czasu usunięcia konta przez osobę dokonującą rejestracji.
  Dane podane dla potrzeb wysyłki informacji handlowych będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na taką wysyłkę lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych.
  Dane podane w trakcie składania zamówienia będziemy przetwarzali przez okres realizacji zamówienia.
  Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Klientowi wobec administratora lub administratorowi wobec Klienta.
 5. Czy dane mogą być przekazywane innym podmiotom?
  Dostęp do danych mogą uzyskać podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu w celu obsługi informatycznej, a w przypadku realizacji zamówień także obsługi księgowej, logistycznej i dostarczania przesyłek. Takimi podmiotami są obecnie:

  • Jan Maciej Piotrowski e-semafor (jako administrator strony www.oficynazwiazekotwarty.pl),
  • mBank i Paynow (dla potrzeb obsługi płatności internetowych)
  • firmie kurierskiej, stosownie do wybranego przez Klienta sposobu doręczenia zamówienia.

  Przekazanie danych uprawnia odbiorcę do korzystania z nich tylko w wyraźnie wskazanych przez nas celach. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i otrzymamy odpowiednie żądanie.

 6. Jak można skontaktować się z administratorem?
  Zapraszamy do kontaktu pisemnego:
  Oficyna Związek Otwarty Anna Bal i Katarzyna Kurska s.c., ul. Kaliska 5/6, 02-316 Warszawa, Nip 7010953082, Regon 384725524, biuro@oficynazwiazekotwarty.pl
 7. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?
  Zgoda na wysyłanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta.
  Osoba przekazująca dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie  informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego). W przypadku danych związanych z wysyłką informacji handlowej, przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  Osoba przekazująca dane ma prawo do ich poprawiania.
  Osobie przekazującej dane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Sklepu internetowego, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Paynow w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Paynow w ramach formuły udostępnionej przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Paynow.
 9. Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz należytego ich zabezpieczania.

Polityka cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  marketingowych (remarketing)
  określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: