Wydajemy literaturę docierającą do istotnych dla nas zjawisk i problemów społeczno-kulturowych.

Psychoterapia Gestalt, filozofia, ekopoetyka, literatura faktu, sztuka.

Mamy nadzieję, że nasze książki pomogą przywrócić człowiekowi i środowisku (także pozaludzkiemu) wzajemną wrażliwość, czułość i uważność.

Anna Bal
Katarzyna Kurska-Wilk

Oficyna Związek Otwarty