Wydajemy literaturę poruszającą istotne dla współczesności zjawiska i problemy społeczno-kulturowe.

 

Psychoterapia Gestalt, filozofia, ekopoetyka, literatura faktu, sztuka.

 

Mamy nadzieję, że nasze książki pomogą kształtować relacje człowieka ze środowiskiem (także pozaludzkim) w oparciu o takie wartości, jak wrażliwość, otwartość czy uważność.

 

Anna Bal
Katarzyna Kurska-Wilk

 

Oficyna Związek Otwarty