Z okazji premiery  “Self. Polifonia współczesnych terapeutów Gestalt” pod red. J.M. Robine  w dniach od 5 do 25 maja, będzie można kupić książkę w cenie promocyjnej 90 zł (cena regularna 120 zł). Wysyłamy ją od 25 maja. 

Self. Polifonia współczesnych terapeutów Gestalt, J.M. Robine (red.), Oficyna Związek Otwarty, Warszawa 2021

Autorzy: Ruella Frank, Frank M. Staemmler, Gianni Francesetti, M. Spagnuolo Lobb, Michael V. Miller, Philip Brownell, Carmen Vazquez Bandin, Claudia Baptista Tavora, Dan Bloom, Georges Wollants, Gilles Delisle, Kenneth Meyer, Line Girard, Lynne Jacobs, Mônica Alvim Botelho, Peter Philippson

Sześćdziesiąt pięć lat po stworzeniu terapii Gestalt wydawało się interesujące i pożyteczne, zakwestionowanie teoretyków tego podejścia odnośnie ich rozumienia pojęcia oraz zachęcenie ich do rozwinięcia i wyjaśnienia, w jaki sposób mogą wpłynąć na tę koncepcję i ją wzbogacić.

Autorzy tych rozdziałów są dziś czołowymi teoretykami terapii Gestalt. Każdy z nich ponownie przyjrzał się tej założycielskiej koncepcji. Różnorodność wybranych przez nich odniesień i źródeł, do których wracali (takich jak psychoanaliza czy pragmatyzm), poszerzenie ich teoretycznych zakresów o podejścia z sąsiednich dyscyplin (takich jak fenomenologia, teoria relacji z obiektem, neuronauka, duchowość, estetyka) przybliża nas do ducha założycieli terapii Gestalt, którzy mieli nadzieję, że każdy z nas będzie potrafił przyswoić ich propozycje, dalekie od jakiejkolwiek idei ortodoksji czy jednostronnego podejścia.

Bez wątpienia ta niezbędna książka wzbogaci naszą wspólną płaszczyznę i przyczyni się do międzynarodowej dynamiki terapii Gestalt w jej polifonicznym ujęciu.

Data wydania: maj 2021

Terapia w dialogu. Od psychologii self do terapii Gestalt, R. Hycner, L. Jacobs, Oficyna Związek Otwarty, Warszawa 2020

W ciągu ponad dwóch dekad od pierwszej publikacji, książka stała się podstawą do ciągłego badania związku między filozofią dialogu Bubera a psychologią dialogu terapeutycznego. Wyjaśniając parametry zasad terapii Gestalt i ich współistnienia ze współczesnymi podejściami, takimi jak „intersubiektywna” psychologia Ja i „Buberowska” psychoterapia dialogiczna, tekst ten przywraca znaczenie dialogu w relacji terapeutycznej opisując jego lecznicze funkcje.

Ponieważ terapia Gestalt narodziła się jako część humanistycznej krytyki psychoanalizy, korzeniami sięgając psychologii Gestalt, egzystencjalizmu i fenomenologii, spostrzeżenia w ramach obu tych koncepcji pozwalają wzbogacić zarówno jej aktualną teorię kliniczną, jak i ich pierwotne idee.
Książka użyteczna dla psychoterapeutów wszystkich podejść, może być wspierającym narzędziem relacyjnych wysiłków nauczycieli, psychologów, aktywistów społecznych. Zawiera wskazówki jak w procesie dialogu wpuścić „innego” do środka nie potykając się o różnice zdań i poglądów. Autorzy postrzegają zindywidualizowaną „psychopatologię” współczesności jako rezultat wczesnego przerwania dialogu.

 

„ Psychoterapia dialogiczna to sposób bycia. W samym sercu tego podejścia tkwi przekonanie, że ostateczna podstawa naszej egzystencji jest relacyjna czy dialogiczna z natury: wszyscy jesteśmy wątkami międzyludzkiej tkaniny”.

Rich Hycner

Podobnie jak Irvin Yalom w książce „Z każdym dniem trochę bliżej. Jedna terapia dwie opowieści”, autor decyduje się na odsłonięcie swoich notatek z sesji zapraszając do tego samego swoją klientkę. Jest to żywy sposób na opisanie tego, co autorzy chcą wyłożyć w teorii. O wartości prawdziwego słuchania tego, co klienci mają nam do powiedzenia:

Jeśli chodzi o ogólny plan książki, część pierwsza przygląda się podejściu dialogicznemu w gestaltowskiej teorii i praktyce. Część druga wiąże dialogiczne fundamenty terapii Gestalt z teorią intersubiektywności i psychologią self. Natomiast część trzecia wydobywa tematy związane z „innością” istotne dla terapeutów Gestalt i wskazuje na możliwe kierunki badań interesujące dla praktyków korzystających ze spostrzeżeń teorii intersubiektywności i psychologii self.